Welke vormen

 

Woongroep

Een woongroep is een groep mensen van ten minste drie personen die er bewust voor kiezen om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties. Een studentenhuis valt hier niet onder, omdat studenten er meestal niet voor kiezen om samen in één huis te wonen.

Woongroepen worden vaak verward met communes, waar men alles samen doet en alles samen deelt. In woongroepen is er echter een mate van zelfstandigheid van de bewoners. In de jaren 60 en 70 werden de eerste woongroepen gesticht in Nederland en Denemarken. In de jaren 80 ontstonden de eerste complexen met woongroepen.

*

Vormen

Mensen kunnen kiezen om in een woongroep te leven vanwege ideologische, sociale, religieuze of financiële redenen. Een woongroep wordt ook wel een leefgemeenschap genoemd. Woongroepen kunnen zowel op zichzelf staan als in een groter verband. Ook kan een woongroep zowel een huurwoning als een koopwoning bewonen. In Nederland en België bestaan verschillende termen voor woongroepen, soms betreft het een organisatie, soms een verzamelnaam

*

Kraken

Veel ideologische woongroepen zijn in Nederland gesticht in de jaren 80 van de twintigste eeuw. Het kraken van leegstaande panden was toen in zwang, en veel van die panden werden gelegaliseerd, zoals De Groote Keijser in Amsterdam, die door de gemeente werd gekocht.

De gemeente of een woningcorporatie knapte het pand op en ging het verhuren aan een woongroep. Rondom de legalisatieprocedure vormden de bewoners soms een vereniging, om als zodanig het pand te kunnen kopen voor bewoning door henzelf. Dat wil zeggen dat de vereniging de eigenaar werd van het pand. De leden besturen zichzelf, betalen contributie (huur) en zorgen voor het onderhoud. Dit is een tevens een manier om het wonen betaalbaar te maken. In Nijmegen is een aantal historische panden bewaard gebleven die al jaren leegstonden of op de slooplijst stonden.

*

Zorgwoongroepen

Het wonen in een woongroep laat zich goed combineren met het delen van zorgvoorzieningen. De jaren 1990 en jaren 2000 laten een stijgende lijn zien in het aantal woongroepen voor senioren en bejaarden. Ook zijn er steeds meer verstandelijk en lichamelijk gehandicapten die liever in een woongroep wonen dan in een instelling. Hier kunnen we onderscheiden in woongroepen in de instelling zelf en daarbuiten. Voorbeeld van een zorgwoongroep: Argos Zorggroep

*

Zie ook

*

Externe links

Bron: wikipedia

*

*