De LVGO

*

*

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO)

De woonvorm ‘gemeenschappelijk wonen van ouderen’ werd in Nederland geïntroduceerd door enkele idealisten, die in 1983 de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen oprichtten, die later werd omgedoopt tot Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO). Hun doel: 50-plussers die samen een woongroep willen vormen met raad en deskundige adviezen bijstaan.

Groeps-woonprojecten van ouderen zijn er zowel in de koop- als in de huursfeer. Elk project heeft zijn eigen identiteit en kiest zijn eigen bewoners. Soms bewoont de groep gezamenlijk een groot huis, andere groepen huren een speciaal voor groepswonen bestemd pand, en weer anderen laten gezamenlijk een nieuw complex bouwen. Een belangrijk kenmerk van alle projecten is dat er altijd tenminste één gemeenschappelijke (ontmoetings)ruimte is. Zo kwam er in Hoorn (NH) een nieuw project met 87 woningen en tien gemeenschapsruimten. In Warnsveld betrok een groep kunst- en ambachtsbeoefenaars gezamenlijk een voormalige buitenplaats, die ze huren van Natuurmonumenten.

*

Positieve keuze voor actief blijven

De LVGO benadrukt dat deelnemen aan een woongemeenschap een bewuste en weloverwogen keus moet zijn: “Groepswonen is niet iets waar mee je wacht tot je eraan toe bent. Je moet je er goed op voorbereiden en er al doende naar toe groeien. Het is een positieve keuze voor actief blijven, voor jezelf en voor anderen. Groepswonen houdt je scherp en actief en je kunt langer en prettiger zelfstandig blijven wonen”.
Zowel groepen als particulieren kunnen lid worden van de LVGO. Bij de vereniging zijn enkele video’s verkrijgbaar, alsmede praktische informatiemappen, bijvoorbeeld voor initiatiefgroepen, een leidraad voor statuten en reglementen, en over koop of huur in de woongemeenschap.

Viermaal per jaar verschijnt het informatie- en contactblad ‘Wijzer Wonen‘.

Op de officiële website vind je onderwerpen als: leden, individuele personen, groepen, woongroepen, woongemeenschappen, initiatiefgroepen, koepelorganisaties, de vereniging, het doel, hoe er gewerkt wordt, samenwerking, et. etc. ga maar snel door naar hun website.

Bron: Anders Wonen Anders Leven

 

*