Tai Chi voor ouderen

Tai Chi is een Chinese bewegingskunst, die inmiddels behoorlijk onderzocht is op effectiviteit en zinvolheid bij ouderen. Samen met goede voeding lijkt mild bewegen toch duidelijk voordelen op te leveren.
Soms spreekt met van het kwetsbaarheidssyndroom, of het Frailty syndrome (FS), en recente overzichten geschreven door geriaters noemen expliciet Tai Chi en het gebruik van supplementen. [1] Tai Chi lijkt een aantal duidelijk zinvolle bijdragen te kunnen leveren bij de ouder wordende mens. Er is een recente studie waaruit bleek dat Tai Chi het weerstandsvermogen t.a.v. griep kan verhogen. [2] Maar er zijn ook meer directere positieve effecten. In een grote studie met meer dan 700 ouderen, die in Australie uitgevoerd werd, bleek Tai Chi daadwerkelijk het vallen te kunnen verminderen. [3] Een belangrijk winstpunt, aangezien vallen bij ouderen vaak gepaard gaat met beschadigingen en soms de fatale heupfracturen. Een vergelijkbare studie met meer dan 200 ouderen die in Amerika gedaan werd, liet eenzelfde positief effect zien op vallen.[4]. Het mooie van de Australische studie was, dat die gerandomiseerd was in twee armen, met een robuste onderzoeksmethodologie. Maar ook andere gerandomiseerde studies ondersteunen deze resultaten.[5]. Steeds weer komt uit dit soort studies dat ouderen stabieler op de benen staan en dus minder kans hebben om te vallen en botten te breken.

Ook in Nederland is een dergelijke studie opgezet. [6]

Vandaar dat Tai Chi en vergelijkbare oefeningen zoals Qi Gong een belangrijke rol kunnen spelen bij het op peil houden van de gezondheid en het welbevinden bij ouderen! Uit fysiologisch onderzoek is in middels ook duidelijker dat Tai Chi en Qigong dit vermoedelijk bewerkstelligen door positieve effecten op de balans en het middenoor, waar het zogenaamde vestibulaire systeem het evenwicht beinvloedt. [7] Maar niet alleen de balans wordt beter, ook blijkt er spierkracht toe te nemen. [8]

Bron en referenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Videos