Kunstzinnige therapie

.

Wat is kunstzinnige therapie?

Van de website Kunstzinnige Therapie:

Ieder mens is creatief en kan dit vermogen inzetten voor meer balans en vitaliteit. Kunstzinnige therapie is een behandelmethode die dit creatieve vermogen versterkt en structureert. Kunstzinnige therapie is een behandelmethode voor volwassenen [in alle levensfasen], kinderen, [en pubers], met lichamelijke en/of psychische klachten. 

Er wordt gewerkt in actieve kunstzinnige sessies, waaronder

  • tekenen
  • schilderen
  • boetseren
  • muziek
  • spraak
  • drama

.

.

.

Hoe werkt kunstzinnige therapie en waarbij wordt deze therapie ingezet?

De drie vormen van kunstzinnige therapie – beeldend, muziek, spraak & drama – hebben een helend effect op mensen. Met beeld of klank kunnen mensen uiting geven aan wat er in hen leeft. Dit heet expressie. Daarnaast heeft kunstzinnige therapie een impressieve werking: de oefeningen die de therapeut aanbiedt laten de cliënt de gezondmakende werking van kleur, vorm, klank of beweging ervaren.

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en stimuleren van ontwikkeling en genezing.
Een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen.

Kunstzinnige therapie is van oorsprong medisch georiënteerd en is aanvullend op de reguliere, medische en psychische behandeling. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Kunstzinnige therapie wordt gebruikt bij onder meer: lichamelijke en psychische klachten. Bijvoorbeeld bij kanker, levensvragen, trauma- en rouwverwerking, burn-out, depressiviteit en gedragsmoeilijkheden. [Toevoeging A.J.: Kunstzinnige therapie wordt als een enorm weldadige vorm van geestelijke, emotionele en lichamelijke hulpverlening ingezet bij patiënten met dementie en Alzheimer, die door deze therapie weer contact krijgen met hun ware zelf, open bloeien en weer contact leggen met hen die hen omringen. Lees website: Art Therapy]

.

.

De opleiding tot kunstzinnig therapeut

De opleiding kunstzinnige therapie is gevestigd in Leiden, waar deze gedoceerd wordt aan de Hogeschool van Leiden. De opleiding gaat uit van de antroposofische visie: “Zij die zich aanmelden voor kunstzinnige therapie moeten affiniteit hebben met het antroposofische mensbeeld. In het antroposofische mensbeeld wordt de mens benaderd vanuit een samenhangende visie op zijn levensgeschiedenis, persoonlijkheid en mogelijkheden. In de wereld van zorg en hulpverlening wordt deze aanpak steeds meer gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan het onderverdelen van de psychische activiteiten van de mens in: denken, voelen en willen.”

Zij die afgestudeerd zijn en een praktijk geopend hebben zijn te vinden op deze lijst: Vind een therapeut bij u in de buurt.

.

.

Ouderenzorg en kunstzinnige therapie

Ouderen kunnen door hun leeftijd beschikken over levenservaring en inzicht, maar zijn tegelijkertijd kwetsbaarder voor verlies en lichamelijke achteruitgang.
U kunt geconfronteerd worden met ziekte of beperkingen. Dit is meestal erg ingrijpend. Er verandert veel voor uzelf en het is niet altijd eenvoudig om hiermee om te gaan.
Via de kunstzinnige therapie wordt het gevoelsleven en de creativiteit geactiveerd. Kunst houdt de mens jong en actief. Het houdt ons innerlijk doorleefd en voedt ons. Dit werkt tot in het lichamelijke door.
Kunstzinnige therapie kan ondersteuning bieden aan mensen met een CVA, mensen met dementie en mensen met psychische problematiek.
U kunt de kunstzinnig therapeut inschakelen bij

  • Cognitieve klachten, zoals vergeetachtigheid, moeite met het vinden van woorden en namen
  • Emotionele klachten, zoals verdrietiger zijn dan voorheen, niet meer kunnen genieten van dingen
  • Levensvragen zoals moeite om te gaan met het verlies van een dierbaar iemand, problemen met ouder worden
  • Specifieke andere vragen, zoals lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is.

 ~Einde informatie website kunstzinnige therapie. Voor meer: klik hier.~

.

.

Voorbeeld van kunstzinnige therapie in een ziekenhuis

In het antroposofische Havelhöhe ziekenhuis in Berlijn, Duitsland wordt o.a. gewerkt met kunstzinnige therapie als deel van het genezingsproces. Peter Bläsi is daar kunstzinnig therapeut beeldende kunst en in deze video vertelt hij over zijn vak:

.

.

Creatieve Therapie

Creatieve therapie is een andere term voor kunstzinnige therapie, met dit verschil dat hierbij ook aandacht besteed wordt aan psychomotorische therapie ofwel bewegingstherapie. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leidt studenten op die de richting Creatieve Therapie gekozen hebben.

“Je leert tijdens de opleiding Creatieve Therapie om mensen te observeren en te behandelen met behulp van de door jou gekozen richting: muziek, drama, beeldend vormen of psychomotorische therapie (beweging). Je bouwt kennis en vaardigheden op die je later als vaktherapeut nodig hebt.”

.

.

Nog een voorbeeld van beeldende therapie:

Sensorische interventies, beeldende therapie, creatieve therapie: Praktijk beeldende therapie Annelies Schuit

.

Header: deel van een veil-painting gemaakt door Kristin Lee Hager: Mountains of Home.

.

.

Art Therapy
.
.

.

.