Acupunctuur

.

Acupunctuur is er voor iedereen. Echter, omdat ouderen meer kans hebben op een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid of conditie, en er in de reguliere geneeskunde te weinig tijd is voor de broodnodige aandacht voor het zoeken en vaststellen van de diepere oorzaken van klachten en symptomen, is alternatieve gezondheidszorg met name voor ouderen een broodnodige aanvulling van die tekort schietende en falende reguliere zorg.

Alternatieve gezondheidszorg beschouwt de mens als een wezenlijk deel van een groter geheel, werkt daarom niet alleen op en aan het fysieke lichaam, maar ook op en aan emotionele, mentale en geestelijke levels. Zelf ervaar ik de reguliere gezondheidszorg als een systeem dat de mens beschouwt als een robot, een nummer, en het is daarom dat men niet als mijnheer of mevrouw Die en Die een dokterskamer binnenwandelt, maar als een hart met klachten, of de nier, de lever, het orgaan waar die arts in gespecialiseerd is, niet de totale mens dus.

Een therapeut in de alternatieve gezondheidszorg is dus én hoogopgeleid in de reguliere geneeskunde én hoog opgeleid in een specifieke branche van de alternatieve sector. Artsen in de alternatieve gezondheidszorg zijn én regulier arts én therapeut in de alternatieve geneeskunst, gespecialiseerd in een bepaalde discipline. Acupuncturisten hebben vaak een extra opleiding genoten in China, waar de acupunctuur oorspronkelijk vandaan komt, en daarmee zijn het dan TCM acupuncturisten. (TCM=Traditional Chinese Medicine)

.

Mijn eigen redenen voor het ondergaan van acupunctuur behandelingen

Acupunctuur was me al bekend: ik heb diverse behandelingen ondergaan in de jaren negentig, en ondervond een ongelooflijk diepe en weldadige impact van die behandelingen. De behandelingen werkten vooral op mijn emotionele overbelasting, maar ook op mijn wil om alles onder controle te houden en daardoor (niet meer) te kunnen ontspannen. De reacties waren navenant: tranen, en een enorme, gezonde moeheid. Slapen, eindelijk diep en lang te kunnen, nee moeten, slapen, het was een geneesmiddel op zich.

Allerlei vormen van overbelasting dienden zich weer aan sinds ik in Noorwegen woonde: emigratie is een woord, maar het houdt een enorme verandering in, met grote effecten op je hele wezen, en sociale en financiële bestaan. Om alles hier te noemen wat er zich zoal voorgedaan heeft, waaraan ik blootgesteld ben, en waar ik dreigde aan onderdoor te gaan, is ondoenlijk. Wat de ultieme klap gaf was het gegeven belastingdienst buitenland in Nederland en Noorwegen, en een protocol dat men had moeten kennen. Ik schrijf hierover in het hoofdstuk “wonen in het buitenland”. Mouse-over “woongroepen” in het menu hierboven. De grond werd onder mijn voeten weggemaaid.

Laatst was ik bij een oogspecialist voor een controle. Er is een lichte vorm van cataract geconstateerd. Deze werd zichtbaar via een laser-foto. Dit werd tevens het begin van een zoektocht naar het voorkomen van verergeringen, of misschien een genezen ervan. De oogspecialist noemde als enige optie een operatie waarbij de ooglens vervangen wordt door een kunstlens. Verder niets. Daar legde ik mij niet bij neer en ging zoeken bij de alternatieve geneeswijzen. Ik vond!

.

De relatie tussen psychische overbelasting, lever, en cataract

Tijdens mijn eerste bezoek aan de acupuncturist werd, door haar efficiënte wijze van vragen stellen en zoeken naar eventuele oorzaken, al vrij snel duidelijk dat de lever een grote rol speelt in al mijn klachten. Ook mijn darmen zijn al een heel lange tijd van streek en heb zelfs een darmonderzoek naar kanker ondergaan omdat ik er voor vreesde hieraan te lijden. Ook mijn hart is regelmatig van streek, maakt flubber reacties, en ja, doordat die lever het niet meer trekt en dus niet goed werkt heeft dat ook reacties op mijn ogen, Cataract is een vorm van lens-vervuiling, die ontstaat door stress (stress creëert vervuilende chemische stoffen in het lichaam, oxidanten, vrije radicalen), en/of door verkeerde voeding, of, zoals in mijn geval, een lever die de juiste stoffen niet meer voldoende aflevert voor een goede spijsvertering, omdat deze niet goed meer werkt. De lever is ook het orgaan dat gerelateerd is aan de wil (antroposofie). Die wil kan zo sterk zijn dat men dus inderdaad zichzelf ermee beschadigt wanneer die wilskracht ingezet wordt voor onbereikbare doeleinden. Ik wil de wereld veranderen, ik zie te veel, weet ik zelf, en wil helpen voorkomen wat ik zie aankomen, via klimaatveranderingen, en zoveel meer. De toestand in de wereld is bar en boos, en dat kan ik niet veranderen door er tegen te vechten, niet eens met bovenmenselijke wilskracht, en dus is het zaak mijn wil in te zetten voor wat wel bereikbaar is, wat binnen mijn vermogen ligt, en de verantwoording voor wat van anderen is bij anderen laten. Ook: accepteren dat we als mensheid afhankelijk zijn van onkundige wereldleiders, en dat deze wereldleiders gekozen zijn door een uitermate dom deel van diezelfde mensheid door een systeem dat als ideaal wordt gezien en (hoe is het mogelijk) goed: de democratie, waar de macht van de meerderheid regeert, en dus de domheid. (Socrates was daarom tegen democratie, en Plato, zijn leerling, heeft enorm diepe inzichten nagelaten mbt die democratie, en meer, in zijn “De Republiek“.) We komen tijd te kort om de domme massa te onderwijzen. Het is te laat. Het zij zo. Ik heb teveel gewild. Ik laat het los(ser).

.

De naalden, hoe het voelt, en hun uitwerking 

Velen gruwelen bij de gedachte dat er naalden in je huid aangebracht worden en beginnen dus niet aan acupunctuur. Je voelt het wel, is mijn ervaring, wanneer de naalden in de huid gaan, maar dat is zo minimaal, dat het niet waard is je daar druk over te maken. Bovendien: al zou het wel pijnlijk zijn, (wat het dus niet is), ik zou het er voor over hebben om die dreigende blindheid te voorkomen. Verder wil ik van die darmklachten af. Ik wil gezond oud worden. Een huisarts is er niet om ziekten te voorkomen. Die is er voor als je uiteindelijk werkelijk ziek bent en met niets anders te genezen dan met de paardenmiddelen die reguliere medicijnen genoemd worden. Er wordt wel vaak de vraag gesteld of alternatieve geneeswijzen werken, maar nooit of de reguliere geneeswijzen werken. Ja, een gebroken been kan niet anders behandeld worden dan door reguliere geneeswijzen. Ik spreek over al die symptoom onderdrukkende geneesmiddelen, die geen geneesmiddelen zijn maar symptoom-middelen, waarbij naar oorzaken niet wordt gekeken. Dat kost te veel tijd en mensen willen meteen af van kwalen. Ieder mens heeft de vrijheid van keuze. Ik kies voor preventie en wil mijn eigen prachtige natuurlijke lenzen behouden, er zorg voor dragen.

Tijdens de behandeling moest ik eerst op mijn buik liggen en zijn er naalden in de achterzijde van mijn lichaam aangebracht, ook in mijn nek en onderkant van mijn achterhoofd. Daar bleef ik enige tijd mee liggen, alleen. Daarna keerde de therapeute terug en werden de naalden verwijderd. Er was een enorme zwaarte in mij gekomen en had het niet erg gevonden hier een hele dag te hebben moeten liggen.

Daarna moest ik mij omkeren en werden er naalden vlak naast mijn ogen (neuszijde) ingebracht, en bij hart, polsen, voeten. Daarna werd ik weer alleen gelaten en ik merkte een werking van energieën, ook van een steeds langzamer wordende ademhaling, met diepe uitademingen, alsof er geen eind aan de uitademing kwam, zonder paniek, echter wel zo enorm weldadig, dat ik eindeloos uit had willen ademen. Ik voelde mijn hoofd “leeg” worden, diepe rust kwam in mij.

.

Vervolg

Een behandeling zou voldoende kunnen zijn, misschien, maar ieder weldenkend mens snapt dat de klachten niet zo snel opgelost zijn. De schoonmaak van binnen is begonnen, en dus is er een vervolgbehandeling gepland voor komende week. Daarna is er een wachtperiode tot november. De therapeute werkt n.l. ook in Corfu, Griekenland, en keert in november weer terug naar Noorwegen. Ik kan echter in de tussentijd aan de slag met de leverondersteunende Mariadistel, een geneeskrachtig kruid, in het latijn Sylibum Marianum.

.

Vergoeding via ziektekostenverzekeraars

In Nederland wordt de behandeling voor acupunctuur, mits uitgevoerd door een erkend acupuncturist, geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar, mits u verzekerd bent voor aanvullende geneeswijzen. In Noorwegen wordt geen enkele vorm van gezondheidszorg, anders dan de reguliere gezondheidszorg, vergoed. Gezondheidszorg wordt in Noorwegen niet geregeld via ziektekostenverzekeraars maar door de staat. Belastingen, bankzaken, baan, pensioen en gezondheidszorg zijn in Noorwegen allemaal onder controle van de overheid, en onderling verbonden met elkaar.

.

Verandering van foute leefwijzen: mijn huiswerk en opdrachten

In de alternatieve geneeswijzen neem je ook zelf actief deel aan het genezingsproces: wat gevonden is als oorzaak, en waaraan gewerkt wordt, zal geheid weer terugkeren na eenmaal genezen te zijn, wanneer men niet bewust ongezonde leefwijzen en patronen stopt, en vervangt met wat gezond(er) is. Mijn opdracht aan mijzelf is afstand te nemen van de wereldpolitiek, in die zin, dat ik het verder van mij af moet gaan houden, om er niet in te verdrinken en er ziek van te worden, zoals het geval was. Ik kan de wereld niet redden, de mens luistert niet naar waarschuwingen en gaat gewoon door met het klimaat te verzieken, met materialisme, egoïsme en hebzucht, geld verdienen en verspillen, natuur kapot maken. De consequenties zijn voor de hele mensheid, en ik kan er niets meer aan doen dan ik gedaan heb. Ik kan alleen hier, op de plek waar ik woon, mijn bijdrage leveren, en via blogs probeer ik anderen te bereiken en wellicht van gedachten te doen veranderen.

Ik moet beter voor mijzelf gaan zorgen, de kruiden gaan innemen, en dat zoeken wat mijn hart voedt. Blijkbaar is mijn hart doodop van geven, en moet ik gaan zoeken wat mijn hart verwarmt. Daar hoort bij: in de natuur zijn, en genieten van de schoonheid die er is. Zoals hier, in het bos vlakbij, waar duizenden dauwdruppels het vroege zonlicht weerkaatsen.

Alleen dan kunnen de behandelingen succesvol zijn. Het is wellicht daarom dat zovelen zeggen dat alternatieve geneeskunst niet werkt. ZIJ werken niet MEE. Zijn gewend NIKS te moeten of hoeven doen, en laten hun eigen verantwoordelijk en leiderschap links liggen, om dan te zaniken en te zeuren over het leven, anderen de schuld te geven. Liever het slachtoffer spelen en wrok te koesteren. Welaan: kijk maar eens bij de Bach bloesem therapie, wat “Willow” kan betekenen voor hen. Maar dan moeten zij wel eerst erkennen dat ze lijden aan hun eigen blindheid tav hun eigen karakter.

.

.

Aanvullende informatie