Therapie voor ouderen

Kunstzinnige therapie

De volgende lijst wordt gedurende de tijd aangevuld.

 

 

Hierna volgt een uiteenzetting over het volgende:

  1. Waarom therapie?
  2. Regulier versus alternatief
  3. Alternatief is holistisch = heel de mens
  4. Mantelzorgers

.

1. Waarom therapie?

Op deze bladzijde worden links naar therapieën verzameld. Therapieën dragen bij tot preventie van ziekten; tot verbeteren, verhogen en verdiepen van de levenskwaliteit; tot inzicht in levensprocessen en wie we zijn; tot doorbreken van eenzaamheid; werken ondersteunend bij depressiviteit en dementie; verhelpen geestelijke en lichamelijke pijnen; helpen verdriet te verwerken; brengen duidelijkheid in vage klachten; kortom, therapieën brengen ons geestelijke, mentale, emotionele en lichamelijke gezondheid.

.

2. Regulier versus alternatief 

Er zijn vele soorten therapieën. Deze zijn onder te verdelen in twee categorieën: de reguliere therapieën en alternatieve therapieën. Ik neem alleen de alternatieve therapieën op in dit blog. Mijn eigen ervaringsdeskundigheid in zowel het ondergaan van therapieën in de alternatieve sector als in de reguliere sector dwingt mij aan te geven dat ik heb ondervonden dat alleen de therapieën van de alternatieve sector werkelijk helend werken, elkaar aanvullen, of eventueel reguliere therapieën aanvullen. Er zijn echter veelal aandoeningen die met alternatieve geneeswijzen niet te helen zijn. Daar is het op een gegeven ogenblik gewoon te laat voor. Echter, alternatieve therapieën kunnen vaak wel de reguliere behandelmethoden aanvullen en daardoor het genezingsproces kracht bij zetten en de patiënt enorm ondersteunen.

Ouderen die opgenomen zijn in een bejaardencentrum of andere overheidsinstantie voor ouderen zijn automatisch overgeleverd aan reguliere therapieën. De naasten kunnen dan eventueel een rol spelen in het inschakelen van alternatieve therapeuten of artsen. De alternatieve artsen zijn vanzelfsprekend officieel geregistreerd, maar ook de alternatieve genezer of therapeut moet officieel erkend en geregistreerd zijn, waardoor er een garantie is voor beroepsethiek, de juiste patiëntenbegeleiding, en dat deze de medische kennis heeft over wat mag of kan, in combinatie met de reguliere medicatie. Met name geneeskrachtige kruiden (fytotherapie) kunnen een verkeerde interactie met reguliere medicijnen creëren, en daarom moet de reguliere psychiater of specialist eerst bekijken of de werkzame stoffen van de te wensen kruiden niet botsen met de reguliere voorgeschreven medicijnen.

.

3. Alternatief is holistisch = heel de mens

Reguliere therapeuten en artsen zijn ingekapseld in de reguliere visie op ziekte en gezondheid, en zijn daarom niet compleet. De reguliere visie is materialistisch, enkel en alleen op materie gebaseerd, grofstoffelijkheid, fysieke materie, dat wat microscopisch zichtbaar gemaakt kan worden met de microscopen die de wetenschap tot nu toe heeft kunnen ontwikkelen, dat wil dus zeggen, gebaseerd op het principe dat de mens een fysiek lichaam is. Meer niet. Wanneer het lichaam sterft is er niets meer.

De visie van de alternatieve geneeswijzen is daarentegen holistisch, dat wil zeggen dat de mens niet alleen een fysieke lichaam heeft, maar ook een emotioneel, mentaal en geestelijk lichaam, welke niet los staan van elkaar maar een eenheid vormen en invloed uitoefenen op elkaar. Het lichaam heeft bovendien een aangeboren, van nature zelfgenezend vermogen, en alleen de alternatieve geneeswijzen hebben een stimulerende werking op dat zelfgenezend vermogen.

In de geestelijke wetenschappen, uitgelegd door voormalig cardioloog en wetenschapper Pim van Lommel, wordt “bewustzijn” aanvaard als zijnde eindeloos, en stopt niet bij het sterven. Pim van Lommel heeft een studie gemaakt van de bijna dood ervaringen van velen vanaf de jaren zestig, en deze vastgelegd in zijn boek “Eindeloos Bewustzijn“.

Ook Jozef Rulof, een voormalig Nederlands medium, schreef over de dood, en in zijn geestelijk wetenschappelijke boeken legt hij uit dat, bij dat wat men “dood” noemt, de activiteiten in het fysieke lichaam stopgezet worden doordat de levensdraad die geschonken is bij de conceptie, “op” is, en de ziel (een compositie van emoties, denken en geest, van weten en zijn) gaat dan over naar een andere dimensie, die hij beschrijft als sferen. Jozef Rulof schreef ongeveer dertig boeken.

.

4. Mantelzorgers 

Wanneer ik schrijf over ouderen, schrijf ik niet alleen informatie voor ouderen, maar direct en indirect ook voor hun familie, voor hen die voor hen zorgen.

Zelf ben ik al jarenlang een mantelzorger en ik weet daardoor dat mantelzorgers ook zorg nodig hebben, vaak ten einde raad zijn, doodop, en toch door moeten gaan omdat er anders niemand is die dit werk doet. Het is de vrijwillige dwang, de vrijwillig aangeboden discipline en verantwoordelijkheid er altijd te zijn, die deze vorm van vrijwilligerswerk in feite tot professioneel en arbeidsintensief werk maakt, lichamelijk zowel als geestelijk enorm zwaar, door de langere termijn, dag en nacht paraat moeten zijn, en het totaal alleen staan hierin, onderschat, ondergewaardeerd, als vanzelfsprekend beschouwd door de overigen van de groep rondom die persoon waar alles om draait en waar de mantelzorger voor zorgt.

Soms of vaak breekt dit op, en ben je kapot. Trek op tijd aan de bel. Zelfs Moeder Teresa zei tot haar “ploeg”: “Eerst vooral goed voor jezelf zorgen, want als jij erbij neervalt is er niemand voor hen die van je hulp afhankelijk zijn.”

.

.