Spiritualiteit: boeken

 

Spiritualiteit is een term die op diverse manieren wordt uitgelegd en begrepen. Er zijn zoveel begrippen over als er mensen zijn. De laatste tientallen jaren wordt die term onlosmakelijk verbonden met hetgeen zich ontwikkelde vanuit de aanvang van het New Age tijdperk, in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Spiritualiteit is een Nederlandse vertaling van het Engelse woord spiritual, wat  “geestelijk” betekent. De geestelijke wereld is een voor het menselijke oog onzichtbare wereld, en is daarom voor velen een vaag begrip. Indien men geestelijke ervaringen heeft of heeft gehad kan men geen aardse woorden vinden om deze te omschrijven. De realiteit, de absolute werkelijkheid van die intense ervaringen, is zo overweldigend dat men die niet opzij kan zetten als inbeelding. Echter, degenen die deze ervaringen niet hebben ondervonden verwerpen elke omschrijving als zijnde inbeelding, verzonnen, waanzin. Tot op de dag van vandaag is het bijna onmogelijk om over deze geestelijke ervaringen te spreken. Pim van Lommel heeft diverse verklaringen over BDE’s (Bijna Dood Ervaringen) van zijn patiënten vastgelegd in zijn boek: “Eindeloos Bewustzijn”. (Zie lijst.) BDE’s zijn geestelijke ervaringen. Er zijn diverse soorten geestelijke ervaringen.

Wat dan vaag mag heten voor velen, betreffende de moderne spiritualiteit: ook de met de alom geaccepteerde als zijnde waar-en-goed-religies verbonden spiritualiteit, of geestelijkheid, is vaag. Echter, in religies werkt men met dogma’s waarvan gelovigen moeten aannemen dat deze waar zijn, zonder dat zelf echt te begrijpen of te kunnen bevatten. De hiërarchie van de macht van geestelijken in religies maakt het onmogelijk om als gelovige deze dogma’s nader te onderzoeken, of er kritiek op te hebben, of deze te verwerpen als zijnde onwaar. Het is de macht van de religies die het diepere spirituele in de mens, en daarmee zijn geestelijke evolutie in de weg staat.

Moderne, dus de van religies losgekoppelde spiritualiteit is verbonden met een ontwaakt of ontwakend bewustzijn. Bewustzijn is weten van die subtielere, hogere lichtwerelden, door diepgaande levensprocessen, en daarbij horende geestelijke ervaringen. In religies worden mensen met geestelijke ervaringen heiligen genoemd, maar wat zij hebben ervaren waren vergelijkbare ervaringen van mensen van nu, gewone mensen, net als die heiligen, maar heel geworden dus, waar het woord heilig in zijn diepste essentie van afgeleid is. Deze ervaringen worden tegenwoordig door steeds meer mensen bewust ondergaan, omdat dit in de evolutie van de mens ingeprogrammeerd is door de “Schepper”, hoe die ook mag heten, of wat die PowerSource ook mag zijn.

De volgende lijst wordt gedurende de tijd mogelijk aangevuld.

 

  • Website: ABC antroposofie
  • Website: Jozef Rulof – Boeken over leven, dood en hiernamaals. In naslagwerken worden vragen van nu, zoals euthanasie, orgaandonatie, en crematie beantwoord vanuit de visie van de geestelijk wetenschappen die door Jozef Rulof als medium ontvangen en neergeschreven zijn in ongeveer dertig boeken. Naslagwerk 1: Ons hiernamaals.
  • Website: Pim van Lommel – Eindeloos bewustzijn

 

.

.

.

.