Praten over de laatste levensfase

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe ziet u zelf het einde en hoe kunt u van betekenis zijn voor de ander? De coalitie wil het gesprek hierover stimuleren. Wij zijn aangesloten bij de coalitie.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

laatste levensfase nooit te vroeg om erover te praten

Praat over de laatste levensfase: website ikwilmetjepraten helpt

Vroeg of laat krijgt ieder mens met de dood te maken. Toch praten de meeste mensen maar weinig over deze laatste fase van het leven. Het is ook niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als u van een ander weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners

In de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ werken we samen met:

Nationaal Programma Palliatieve Zorg

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording rond de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ voor 3 jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden projecten aan via ikwilmetjepraten.nu. Van Betekenis tot het Einde heeft ook een Facebookpagina.

Meer informatie over de laatste levensface

Bron