Levensfase 4

 

Inleiding

Voor zover ik de leesstof met betrekking tot levensfasen goed begrepen en geïnterpreteerd heb mag ik de overal gevonden stelling overnemen dat er in totaal vijf belangrijke levensfasen zijn, die uiteraard gemiddelden weergeven. Mijn eigen leven in ogenschouw nemend ga ik ervan uit dat wat ik ervaren heb ook door anderen ervaren is, min of meer, en dat ik mag stellen, vanuit die eigen ervaring, dat iedere levensfase is onder te verdelen in sub-fasen, een totaal van natuurlijke, evolutionaire, geestelijke ontwikkelingen, die persoonsgebonden zijn en stapsgewijs plaatsvinden, op het moment dat men daar klaar voor is. De een is daarin sneller dan de ander. Of minder snel. Of aarzelend. Er zijn altijd, en steeds opnieuw belangrijke keuzemomenten. Men is vrij om te kiezen. Ook niet kiezen is een keuze.

Omdat ik heel geleidelijk aan de grens van het getal 70 nader, (ik ben van 1948), ga ik ook geleidelijk aan de derde levensfase beëindigen en meer in de richting van de vierde levensfase. Daarom ben ik gaan zoeken naar informatie hierover, en vond een PDF met een rede over de derde en vierde levensfase, samengesteld door Prof. dr. T.G. van Tilburg, en voorgedragen bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Sociale Gerontologie aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit op 8 december 2005. Ik heb enkele punten hieruit overgenomen en op een rijtje gezet:

.

Samenvatting van enkele punten uit de rede van Prof. Dr. Theo van Tilburg

De levensfasen zijn:

 1. Jeugd
 2. Volwassenheid
 3. Derde Levensfase: +55/+60 tot +75
 4. Vierde Levensfase: +75/+ 80 tot ?
 5. Vijfde levensfase: terminale fase ?

 

 1. Kenmerken 1ste levensfase: In de eerste levensfase wordt men volwassen. Soms
  wordt deze fase nog verder onderscheiden in de vroege jeugd en de
  jong-volwassene.
 2. Kenmerken 2de levensfase:  In de tweede levensfase is men productief
  via arbeid.
 3. Kenmerken 3de levensfase:  Het omslagpunt van de tweede naar de
  derde levensfase ligt ergens in de buurt van de 60 jaar. In de periode
  van 55-jarige leeftijd tot 65-jarige leeftijd maken velen de omslag naar
  een arbeidsloos bestaan. In de derde fase is men niet meer productief via arbeid, maar is men over het algemeen goed gezond. Mensen in de derde levensfase worden vaak aangeduid als ‘jonge ouderen’. De levensomstandigheden en het functioneren van deze ouderen zijn de afgelopen decennia drastisch verbeterd.
 4. Kenmerken 4de levensfase: De overgang van de derde naar de vierde levensfase is rond de 75 tot 80 jarige leeftijd. De vierde levensfase wordt gekarakteriseerd door een problematische gezondheid, toenemende beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen. Uiteraard zijn dit grove typeringen, maar in de praktijk zijn deze vaak bruikbaar. Ook laten ze zien dat er niet slechts één categorie van ouderen is, maar dat er twee categorieën zijn.  Overigens is het niet zo dat er
  eerder in het leven geen gezondheidsproblemen zijn. Bijvoorbeeld chronische ziekten ontstaan bij veel mensen veel eerder. Anderzijds wordt deze vierde levensfase niet uitsluitend gedomineerd door de gezondheidsproblemen.
  Op bijvoorbeeld 85-jarige leeftijd vindt nog steeds 86% van de ouderen dat de gezondheid goed of zeer goed is, ondanks ziekten en beperkingen.