Alzheimer

Bijgewerkt: 8 januari 2019.

.

Wat is Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Bron: Alzheimer Nederland

.

Wat zijn de oorzaken van Alzheimer?

1. Een website met de nu meest bekende oorzaken van Alzheimer

Alzheimer en andere vormen van dementie ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het begint sluipend en de achteruitgang neemt langzaam maar zeker toe. Wat zijn oorzaken van alzheimer? En wat veroorzaakt vergeetachtigheid en geheugenverlies?  Lees verder.

2. Minder bekende oorzaken van alzheimer: elektromagnetische velden: straling van zendmasten G3, G4, G5, WiFi, slimme meter, smartphones, i-pads 

“Alzheimer is, net als diabetes, obesitas of darmkanker, een ziekte van de economische welvaart. Naarmate een land rijker wordt en de normen voor de gezondheidszorg verbeteren, leven mensen langer. Nergens is deze transformatie sneller gebeurd dan in China, wat een explosieve groei van het aantal Alzheimer-gevallen betekent, zoals nooit eerder is waargenomen. Tegen 2050 zal het aantal Alzheimerpatiënten in China naar verwachting 45 miljoen bedragen, ongeveer de helft van het aantal wereldwijd.  Bron: South China Morning Post.” Lees verder.

Opmerking 1: Alzheimer, en de overig genoemde ziekten, zijn geen gevolg van de economische welvaart, maar van de ethiekloze wetenschapper, die de beïnvloeder is van de meestal domme politici en de onwetende, domme mens. Deze ethiekloze wetenschapper heeft zijn kennis ten dienste gesteld aan een multi-national, een gewetenloos bedrijf dat alleen uit is op winst. De gezondheid van mens, dier en plant, de natuur in het algemeen, is geen prioriteit. en men doet er alles aan om de mens onwetend te houden, om leugens als waarheid te verspreiden via propaganda, ofwel fake-news. Reden waarom Henk Tennekes, toxicoloog, in dit artikel schreef dat (aankomende) wetenschappers, studenten, alvorens een studie te beginnen, een eed zouden moeten afleggen om de aangereikte kennis, de onderzoeken en de resultaten van onderzoeken niet te misbruiken of te verkopen aan de industrie.

Opmerking 2: Het is bekend dat China aan de top staat betreffende milieuvervuiling, en daaronder valt ook de vervuiling door elektrosmog, de vervuiling door elektro magnetische velden. Het is ook een inmiddels vaststaand feit dat elektrosmog een enorme impact heeft op cellen, dus ook op hersencellen. Elektromagnetische velden elimineren de zouten van mineralen in cellen, beschadigen hersencellen en ratten krijgen er hersentumor van. Het is daarom aannemelijk dat ook mensen hersentumor krijgen, of Alzheimer, van de straling van elektromagnetisch velden, zoals zendmasten: G3, G4 en G5, alsook de slimme meters, die met WiFi werken en automatisch verbinding zoeken met andere slimme meters. Door dit “netwerken” van slimme meters wordt er een web gevormd, vergelijkbaar met een spinnenweb, dat naar gelang er meer huizen zijn, gebouwen, de intensiteit van dit netwerk in kracht toeneemt. Een dorp of stad verandert daardoor in één groot web, een sterk electromagnetisch veld, die de natuurlijke, beschermende magnetische velden van levende wezens aantast, beschadigt, en dieper doordringt in het menselijke organisme. Hersencellen zijn uiterst gevoelig voor beschadiging.

Lees daarom verder: Is straling ook een oorzaak van de ziekte van Alzheimer? In dit artikel wordt dit erkend, en in de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Alzheimer en mobiele telefoons (EMF)
 • Alzheimer en de bloed-hersenbarrière  (EMF: zelfs lage niveau’s van straling zoals bij mobiele telefoons, Wifi en slimme meters kunnen de oorzaak kunnen zijn van een lekkende bloed-hersenbarrière)
 • Bloed-hersenbarrière verstoring door radiofrequente straling (EMF)
 • Slaaptekort als risicofactor voor de ziekte van Alzheimer (Opmerking: computerschermen en de schermen van mobiele telefoons veroorzaken slaapproblemen; de hersenen worden erdoor over-geactiveerd en dit veroorzaakt slaapproblemen, slapeloosheid, licht slapen, vaak wakker worden; op de langere termijn beschadigt dat dus de hersenen.)

Lees ook:

.

3. Minder bekende oorzaken van alzheimer: Stress, en gebrek aan het mineraal magnesium

Het is meer en meer duidelijk dat een gebrek aan magnesium een wereldwijd gezondheidsprobleem is, en de basis-oorzaak van het merendeel van de hedendaagse gezondheidsklachten. Die klachten kunnen lichamelijk en geestelijk zijn.

Het is bekend dat stress één van de oorzaken van Alzheimer is. Lees hierover in een artikel op de website Alzheimer Nederland. Stress doet meer: iemand onder stress plast 400 maal meer magnesium uit het lichaam dan normaal. Dit betekent dat je al snel een magnesium tekort opbouwt. Een magnesium-tekort leidt dus o.a. ook tot alzheimer. Een tijdig aanvullen van magnesium is dan ook tegelijkertijd een manier om alzheimer te proberen te voorkomen. Magnesium heeft meer gezondheidsvoordelen. Een magnesium supplement moet je echter niet zomaar aanschaffen. Het is een nogal complex mineraal en andere mineralen en ook vitaminen zijn daarbij van uitermate groot belang om op een gezonde wijze mineraalsupplementen, en dus vooral magnesium, in te kunnen nemen. Bovendien zijn er diverse soorten magnesium. Een erkend therapeut weet wat jij nodig hebt. En hoeveel.

Allerleerst moet er een diagnose zijn, een bloedonderzoek, maar om een en ander exact te kunnen vaststellen is er een haaranalyse nodig. Dat onderzoek kost veel geld. Supplementen innemen zonder dat daar redenen voor zijn is ongezond. Farmaceutische supplementen innemen (deze vind je in alle drogisterijen en zelfs supermarkten) is ook ongezond. Een overdosis aan magnesium is zelfs schadelijk. De gezondste supplementen zijn gemaakt van natuurlijke stoffen. Deze zijn ook duurder.

Erg populair momenteel is het zogenaamde Magnesium Protocol, maar ik heb daar geen goede ervaringen mee. De website Magnesium Advocacy Group vind ik niet betrouwbaar, omdat die door minder hoog opgeleiden veel te moeilijk is. Ik ben hoog opgelied en voor mij is hetgeen men alsprotocol weergeeft totaal onduidelijk, een chaos. Dit betekent dat het beter is om een orthomoleculair therapeut in de arm te nemen, of een natuurgeneeskundig therapeut, die je de weg kan wijzen naar natuurlijke voedingssupplementen, betrouwbare websites waar je die online kunt kopen, hoe deze in te nemen, enz.

Omdat ik kennis heb gemaakt met de natuurlijke vitaminen en mineralen supplementen weet ik inmiddels voldoende om terecht alle andere supplementen, dus die je in drogisterij of supermarkt kunt kopen, als ongezond, of ten minste dubieus te categoriseren. Zelfs (!) wanneer de dokter je daarnaartoe verwijst. De meeste dokters zijn niet op de hoogte van de verschillen tussen farmaceutische supplementen en natuurlijke supplementen.

.

3a. Magnesiumtekort: symptomen en oorzaken tekort aan magnesium
Een uitstekend artikel hierover is te vinden op de website van “Mens en gezondheid”.

.

3b. Magnesium in gezonde voeding? Ja, vroeger. Nu niet meer.
Het mineraal magnesium is te vinden in gezonde voeding, in groenten en fruit, zoals boerenkool, broccoli, en banaan. Dat zou betekenen dat je, indien je “gezond” eet, geen mineralentekorten kunt krijgen. Toch is dit helaas wel zo: vanwege de moderne landbouw, en de daarbij gebruikte landbouwgiffen, worden de mineralen in de aarde, de landbouwgrond, geëlimineerd, gedood. Wat niet in de aarde aanwezig is kan de plant niet in zich opnemen. (Landbouwgiffen blijven bovendien in het lichaam, verdwijnen niet, en de levels die men als veilig markeert, bouwen zich op tot levensgevaarlijke hoeveelheden. Henk Tennekes, toxicoloog en wetenschapper, schrijft hierover.)

Niet alleen de mineralen worden gedood. Alle leven. Dit is de hoofdoorzaak waarom steeds minder werkelijke kwaliteits-grond beschikbaar is voor het telen van groenten, aardappels, rijst, en fruit. Men eet dus ogenschijnlijk prachtige groenten, terwijl het vrijwel inhoudloze produkten zijn. Je maag raakt vol, maar je lijf bouwt tekorten op, en daardoor word je ziek, terwijl je denkt gezond te eten en dus ziekten voorkomt.

De moderne bemesting van de aarde is niet juist, omdat dit ook chemische (nagebootste, dode) varianten zijn van wat natuurlijke, levende grondstoffen, organismen zouden moeten zijn. Alleen de mest van biodynamische boerderijen is voeding voor de aarde, voor landbouwgrond, voor weiden, met gras, dat door koeien gegeten wordt en waardoor dus ook de melk en het vlees gezonder is dan van boerenbedrijven die niet ecologisch werken, niet biodynamisch zijn. Biodynamisch is NIET hetzelfde als ecologisch. “Ecologisch” is een misleidend woord, want de boer heeft veel mogelijkheden om foute produkten te gebruiken, niet-natuurlijke produkten, en zelfs giffen: men denkt onterecht dat wanneer iets goedgekeurd is door de EU, het ook gegarandeerd goed is. Nee dus. De EU is NIET op de hoogte van de resultaten van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken. De EU loopt zelfs VER achter.

Biodynamische boerderijen zijn een gemengd bedrijf, met vee en landbouw. De landbouw vindt plaats zonder giffen, en de mest is van de koeien, die op schone weiden gegrazen hebben en dus ook mest produceren waarin geen gif als reststof aanwezig is. Die mest is gezond voor de aarde en biedt de aarde alles om tekorten, uitputting, te voorkomen, Video.

Het zal duidelijk zijn dat er tekorten aan mineralen en vitaminen ontstaan in het lichaam wanneer je groenten en fruit koopt dat niet van een biodynamische boerderij komt. De mens gaat dus meer en meer lijden aan wat men welvaartsziekten noemt, maar die geen welvaartsziekten zijn, maar gewetenloze-wetenschappers-in-de-gewetenloze-industrie-ziekten, beleidsziekten, DOMHEID: regeringen én universiteiten zijn vooral dom. Universiteiten laten gewetenloze lui informatie tot zich nemen die uiteraard gewetenloos gebruikt zal gaan worden. Ethiek, geweten, is geen must om aan een universiteit te kunnen gaan studeren of er les te gaan geven. Er wordt niet naar gevraagd, je wordt niet getest.

.

.

Aanvullende informatie

Alzheimer

.

Magnesium

 • Health Line: Health benefits of magnesium
 • Mens en Gezondheid: Magnesiumtekort: symptomen en oorzaken tekort aan magnesium
 • Klassieke Homeopathie: Magnesium / Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen?
 • Dr. Schüssler Celzouten: Lijst met o.a. Magnesium Phosphoricum – Toepassing: neutraliseert de effecten van opwinding, spanning, stress, elektrosmog, enz.  / Bij sterke elektromagnetische belasting (elektrosmog) verbruikt het lichaam zeer veel van dit mineraal. / Dr. Schüssler was een homeopathische arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziektes noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van deze tekorten. Hij ging zelfs verder: “Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze gepotentieërd (verdund) worden”.  —— Mineraalzouten, die onverdund gegeven worden, kunnen voor het lichaam een belasting vormen, zoals b.v. geconcentreerde calcium-, magnesium- of ijzersupplementen. Als deze te lang worden ingenomen kan dit mogelijk leiden tot ongewenste bijwerkingen, omdat het lichaam de stoffen niet goed kan verwerken en deze b.v. in de vorm van nierstenen afzet.
 • Magnesium phosphoricum, is als Schüssler zout online verkrijgbaar, dus in een verdunning, een homeopatische verdunning. Vidar Botnen, homeopaat in Gol, Noorwegen, gaf het volgende advies:
  Magnesium is important with symptoms of  Electromagnetic Sensitivity.
  We use Magnesium Phosphoricum. Dose: I recommend 1.tbl. 2-3 times daily. Start with 1.tbl. x 2 the first week, then increase to 1.tbl. x 3. Free Saturday and Sunday.

.

Landbouwgiffen, verdwijnen van vogels en insecten, landbouwgrond

.

EMF (Electro Magnetic Fields), elektrosmog, slimme meters, WiFi, smartphones, i-pads, zendmasten, G4, G5, EHS (Electromagnetic Hyper Sensitivity)

.

Header: detail van de foto van de website: The Harvard Gazette – Exercise can ‘clean up’ Alzheimer’s environment

.

.

.

Over levensfase3

Een educatief blog over de derde levensfase, de vierde levensfase, ouder worden, oud zijn, geestelijke groeiprocessen, films, documentaires en videos over ouder worden, kunst over oud zijn, therapieën voor ouderen.
Dit bericht werd geplaatst in gezondheid en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.